Please check!

กระเบื้อง8x10 in. จ้าวสมุทร 5M/12P/จ้าวสมุทร 5M/12P

กระเบื้อง8x10 in. จ้าวสมุทร 5M/12P

Trick: zoom in-out open slide

BY ARTE

864-1,100 บาท

158
ตัวเลือกสินค้าบรรจุภัณฑ์เกรดพิเศษปกติ
12 แผ่น/กล่อง A - 1,100.00
12 แผ่น/กล่อง B - 864.00
ค่าขนส่ง 130บาท/กล่อง ระยะเวลาส่งสินค้า 3-7 วันทำการ
ตัวแทนจำหน่าย
คิวอาร์โค๊ดสินค้า
ติดต่อสอบถาม 0-2295-2041
LINE ID : arte.co.th
รายละเอียดสินค้า
การใช้งาน : ปูผนัง
ผิวหน้า : ผิวลายนูน
**สีของผลิตภัณฑ์ อาจไม่ตรงกับสีจริง ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอ
สินค้าในซีรีย์เดียวกัน
ลดล้างสต็อค