Please check!

กระเบื้อง10x16 in. ชิคาโกไนท์ 7P/12P/Chicago Night

กระเบื้อง10x16 in. ชิคาโกไนท์ 7P/12P

Trick: zoom in-out open slide

BY ARTE

บาท

433
คิวอาร์โค๊ดสินค้า
ติดต่อสอบถาม 0-2295-2041
LINE ID : arte.co.th
รายละเอียดสินค้า
การใช้งาน : ปูผนัง
ขนาด : 10x16 in.
ซีรีย์ : ชิคาโกไนท์
ผิวหน้า : ผิวลายนูน
**สีของผลิตภัณฑ์ อาจไม่ตรงกับสีจริง ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอ
ลดล้างสต็อค