Please check!

กระเบื้อง10x16 in. ปาล์ม 7M/1P/๋Palm 7M/1P

กระเบื้อง10x16 in. ปาล์ม 7M/1P

Trick: zoom in-out open slide

BY ARTE

600-800 บาท

1,348-1,798 บาท

429
ตัวเลือกสินค้าบรรจุภัณฑ์เกรดพิเศษปกติ
4 แผ่น/กล่อง A 800.00 1,797.60
4 แผ่น/กล่อง B 600.00 1,348.20
ค่าขนส่ง 130บาท/กล่อง ระยะเวลาส่งสินค้า 3-7 วันทำการ
คิวอาร์โค๊ดสินค้า
ติดต่อสอบถาม 0-2295-2041
LINE ID : arte.co.th
รายละเอียดสินค้า
การใช้งาน : ปูผนัง
ซีรีย์ : ปาล์ม
**สีของผลิตภัณฑ์ อาจไม่ตรงกับสีจริง ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอ
สินค้าในซีรีย์เดียวกัน
ลดล้างสต็อค