Please check!

เกร็ดความรู้

ปัญหา กระเบื้อง หิน ช่างโดยทั่วไปมักนิยมปูกระเบื้องด้วยวิธีที่เรียกว่า ปูแบบซาลาเปา โดยเอาปูนมาโปะลงตรงกลางกระเบื้องแล้วปู จะเห็นได้ ว่าขอบของกระเบื้องจะไม่มีเนื้อปูนอยู่เลย

ปัญหา กระเบื้อง หิน ช่างโดยทั่วไปมักนิยมปูกระเบื้องด้วยวิธีที่เรียกว่า ปูแบบซาลาเปา โดยเอาปูนมาโปะลงตรงกลางกระเบื้องแล้วปู จะเห็นได้ ว่าขอบของกระเบื้องจะไม่มีเนื้อปูนอยู่เลย เวลาเคาะเราจะได้ยินเสียงโปร่งๆ ส่งผลให้กระเบื้องหลุดร่อนภายหลังได้ง่ายเป็นวิธี การปูที่ไม่ถูกต้อง อีกวิธีหนึ่งซึ่งเป็นการปูที่ไม่ถูกต้องเช่นกัน คือการปูสด โดยช่างจะปูกระเบื้องลงบนพื้นผิวปูนที่เทเสร็จใหม่ๆ โดยอาศัยน้ำปูนมาเป็นตัวยึดกระเบื้อง วิธีนี้จะส่งผลเสียคือ กระเบื้องจะดูดน้ำปูนซีเมนต์ออกมา เมื่อใช้งานพื้นกระเบื้องไปสัก พักหนึ่ง กระเบื้องก็จะหลุดร่อน เนื่องจากแรงยึดเกาะไม่ดีพอนั่นเอง การปูแห้ง คือวิธีการปูกระเบื้องที่ถูกต้องตามหลักวิชาการใช้ปูนกาว หรือซีเมนต์กาวเป็นตัวประสานระหว่างพื้นปูนกับ กระเบื้อง โดยให้ปาดปูนกาวให้ทั่วพื้นปูนด้วยเกรียงหวี จากนั้นจึงปูกระเบื้องลงไป พื้นกระเบื้องจะมีอายุการใช้งานได้นาน เพราะปูนกาวมีแรงยึดเกาะได้ดีกว่ากาวอื่นๆ

การทำความสะอาดพื้นบ้านที่ปูด้วยกระเบื้อง กระเบื้องเซรามิคทุกชนิดมีความทนทานต่อการกัดกร่อนของกรดและด่างภายในขอบเขตที่กำหนด

การทำความสะอาดพื้นบ้านที่ปูด้วยกระเบื้อง กระเบื้องเซรามิคทุกชนิดมีความทนทานต่อการกัดกร่อนของกรดและด่างภายในขอบเขตที่กำหนด แต่ปูนซีเมนต์ ที่ใช้เป็นตัวยึดกระเบื้องและยาแนวอาจไม่มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของกรด ซึ่งน้ำยาทำความสะอาดที่มีจำหน่ายทั่วไปส่วนมากมักจะเป็นสารละลายที่มีสภาพเป็นกรด ดังนั้นจึงต้องเจือจางน้ำยาทำความสะอาดด้วยน้ำก่อนนำมาใช้ทำความสะอาดกระเบื้องทั่วไป สำหรับการทำความสะอาดประจำวันอาจเช็ดถูด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ ก็เพียงพอแล้ว ควรใช้น้ำยาทำความสะอาด ทุกประเภทในกรณีที่พื้นนั้นสกปรกมาก หรือทำความสะอาดเฉพาะจุดที่สกปรก

วิธีเลือกกระเบื้องปูห้องน้ำ การเลือกพื้นปูห้องน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างย่ิงที่จะทำให้ห้องน้ำออกมาดูดี หรือไม่ดีได้ ซึ่งการเลือกกระบื้องปูห้องน้ำเป็นส่วนหนึ่งที่คุณจะมองข้ามไปไดไม่ได้

วิธีเลือกกระเบื้องปูห้องน้ำ การเลือกพื้นปูห้องน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างย่ิงที่จะทำให้ห้องน้ำออกมาดูดี หรือไม่ดีได้ ซึ่งการเลือกกระบื้องปูห้องน้ำเป็นส่วนหนึ่งที่คุณจะมองข้ามไปไดไม่ได้ การเลื้อกพื้นปูห้องน้ำจะแตกต่างออกไปจากการเลือกพื้นปูห้องครัว เนื่องจากว่าวัตถุประสงค์แตกต่างกัน จึงต้องใช้แนวคิดในการเลือกกระเบื้องที่ต่างกันด้วย ซึ่งในหลาย ๆ กรณีกระเบื้องปูห้องน้ำสามารถออกแบบให้เป็น custom หรือออกแบบตามใจเราได้ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่สะท้อนรสนิยมของคุณออกมา การเลือกกระเบื้องห้องครัวจะต่างกับการเลือกกระเบื้องหัองครัว เช่น ในห้องครัวเราจะต้องพื้นที่ใช้สอยที่สามารถใช้งานได้เยอะ และในห้องครัวกระเบื้องต่าง ๆ จะต้องมีความทนทานมากกว่า แต่สำหรับห้องน้ำแล้วคุณอาจใช้วัสดุที่แตกต่างออกไป เ่ช่นใช้หินอ่อนมาปูพื้นห้องน้ำให้เกิดความหรูหรามากยึ่งขึ้น เป็นต้น ซึ่งหากเราจะนำหินอ่อนมาปูพื้นห้องครัวก็อาจจะไม่เหมาะนัก แน่นอนว่าการเลือกวัสดุที่ใช้ปูพื้น หรือผนังของห้องน้ำจะทำให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกที่สัมผัสได้ขึ้นมา หากคุณเลือกใช้วัสดุที่เป็น stainless-steel ก็จะมีความแข็งแรงทนทาน และดูสวยงามเป็นแนวรวมสมัยได้อย่างคาดไม่ถึง ยิ่งถ้าเป็นวัสดุที่มีคุณภาพดีก็จะใช้งานไปได้นานหลายปีเลยทีเดียว หากคุณเลือกใช้กระจก ห้องน้ำของคุณจะดูเป็น modern ขึ้นมาแต่ก็แน่ละว่ากระจกจะเกิดรอยนิ้วมือได้ง่าย และกระจกมีราคาสูงอีกด้วย ซึ่งขึ้นอยู่กับว่ากระจกที่คุณเลือกมาใช้เป็นอย่างไร มีคุณภาพหรือไม่

กระเบื้องลอนกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสารก่อมะเร็ง ในช่วงระยะเวลา 1-2 เดือนที่ผ่านมา มีข่าวเล็กๆ ที่อาจจะไม่เป็นที่สนใจของประชาชนและผู้บริโภคเท่าไหร่นัก

กระเบื้องลอนกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสารก่อมะเร็ง ในช่วงระยะเวลา 1-2 เดือนที่ผ่านมา มีข่าวเล็กๆ ที่อาจจะไม่เป็นที่สนใจของประชาชนและผู้บริโภคเท่าไหร่นัก นั่นคือข่าวว่าด้วยกระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐบาลแสดงท่าทีต้องการที่จะ "แบน" แร่ใยหินประเภท Chrysotile ซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบของกระเบื้องมุงหลังคาที่ชาวบ้านอย่างเราใช้กันมาช้านาน หลายคนอาจคิดว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องไกลตัว เป็นเรื่องของผู้ผลิตกระเบื้องมุงหลังคา แต่แท้จริงแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวผู้บริโภคอย่างพวกเราชนิดที่เรียกว่าประชิดติดศีรษะกันเลยทีเดียว จุดเริ่มต้นของปัญหานี้มาจาก เริ่มจากกลุ่มสมัชชาสุขภาพ เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค และสมาพันธ์อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้ร่วมกันผลักดันให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้เสนอการยกเลิกการผลิตนำเข้า และส่งออกแร่ใยหินทุกชนิดเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เนื่องจากกล่าวอ้างข้อมูลว่าสินค้าที่มีส่วนผสมของแร่ใยหินอาจก่อให้เกิดโรคเป็นอันตรายต่อสุขภาพทางเดินหายใจและอาจเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งได้ ซึ่งปัจจุบันเรื่องดังกล่าวนี้ได้บรรจุอยู่ในวาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว โดยเข้าใจว่าหนึ่งในมาตรการสำคัญที่คณะกรรมการสุขภาพเสนอคณะรัฐมนตรีไปนั้น คือ การดำเนินการเปลี่ยน "กระเบื้องมุงหลังคาบ้าน" ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ "ทั่วประเทศ"