Please check!

เกี่ยวกับบริการพร้อมเพย์ (PromptPay)

 1. คุณสามารถโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์ โดยระบุ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105533085806 ของ บริษัท สยามอาร์ตเซรามิค จำกัด ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
  1. ผ่าน Mobile Application โดยธนาคารของผู้โอน
  2. ผ่าน Internet Banking / Website โดยธนาคารของผู้โอน
  3. ผ่าน ATM โดยธนาคารของผู้โอน
  4. ผ่าน เคาน์เตอร์บริการของธนาคาร
 2. สิทธิประโยชน์ของบริการพร้อมเพย์
  • ผู้โอนเงิน ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน และสามารถโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ธนาคารของผู้โอนเงินกำหนด
  • ผู้โอนเงิน สามารถโอนเงินได้ทุกที่แม้ในขณะที่ท่านกำลังเดินทาง เพียงแต่ท่านมี ...
   • สมาร์ทโฟนที่ติดตั้งแอพพริเคชั่นสำหรับพร้อมเพย์ (ตัวอย่างแอพพริเคชั่น)
   • เลขบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้รับโอน
  • ไม่มีการกำหนดจำนวนครั้งในการโอนเงินต่อวัน สำหรับวงเงินสูงสุดและจำนวนเงินสูงสุดในการโอนเงินต่อรายการและต่อวัน ขึ้นกับแต่ละธนาคารเป็นผู้กำหนด
 3. ค่าธรรมเนียมบริการพร้อมเพย์ เป็นอย่างไร

  ค่าธรรมเนียมบริการพร้อมเพย์ โอนเงินระหว่างบุคคลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง โมบายแบงก์กิ้ง (เปิดให้บริการในไตรมาส 1 ปี 2560)

  ช่วงมูลค่า ค่าธรรมเนียม
  ไม่เกิน 5,000 บาท/รายการ ฟรีทุกรายการ
  มากกว่า 5,000 - 30,000 บาท/รายการ 2 บาท/รายการ
  มากกว่า 30,000 - 100,000 บาท/รายการ 5 บาท/รายการ
  มากกว่า 100,000 - 200,000 บาท 10 บาท/รายการ