Please check!

ความเป็นมา

ศิลปะบนกระเบื้อง

เป็นศิลปกรรมที่ได้วิวัฒนการก้าวใหม่ล้ำยุคที่สุดในวงการกระเบื้องตกแต่งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องบุผนัง ปูพื้น หรือตกแต่งทั่วไป เป็นความงามที่แตกต่างอย่างเด่นชัด โดยการแต่งเติมลวดลายด้วยเทคโนโลยีพิเศษจากประเทศอิตาลี คือ VETROSA EFFECT ตกแต่งด้วย สีเงิน (Silver) สีทอง(Gold) สีมุก(Luster) ทองคำขาว(Platinum) สะท้อนให้เห็นความงามของแก้วผลึกอันสดใส และสร้างความแข็งแกร่งทนทาน กระเบื้องแต่งลายเหล่านี้ปัจจุบันเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศอิตาลี ดินแดนแห่งการรวมของงานศิลปะ เพราะเนื่องจาก ความงามของกระเบื้องเหล่านี้มีความสวยงามและแตกต่างอย่างเด่นชัดกระเบื้องทั่วไป