Please check!

นโยบาย

การชำระเงิน โดยโอนผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 1. โอนผ่านธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี บจก. สยามอาร์ตเซรามิค 041-6-04182-5
 2. ชำระเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ของธนาคารต่างๆ (เกี่ยวกับระบบพร้อมเพย์) บจก. สยามอาร์ตเซรามิค เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105533085806
นโยบายการรับคืนสินค้า (Return Policy)
 • เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้ว กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่าสินค้ามีปัญหา ชำรุด หรือเสียหายระหว่างการจัดส่งซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  • กรุณาติดต่อบริษัทฯเพื่อแจ้งการคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า
  • ทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯโดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่น ส่งทาง EMS โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งทางบริษัทฯจะเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่ง(คืนให้พร้อมค่าสินค้า)
  • สินค้าที่ถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ ต้องอยู่ในสภาพเหมือนดังตอนที่ท่านรับสินค้ามา อุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบ
  • เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้าและค่าจัดส่งสินค้า หรือเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ตามที่ทางบริษัทฯได้ตกลงกับผู้ซื้อเป็นที่เรียบร้อย
การยกเลิกการสั่งซื้อ
 • หากท่านมีความต้องการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าของท่าน ก่อนที่ทางเราจะทำการจัดส่งสินค้าในวันรุ่งขึ้น(หลังยืนยันการสั่งซื้อสินค้า) กรุณาติดต่อฝ่ายบริการท่านที่สั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ โทรศัพท์ 0-2295-2041 (อัตโนมัติ 8 สาย) (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ซึ่งจะไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ แต่หากสินค้าได้ถูกทำการส่งออกไปแล้ว ท่านจะไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าได้ รวมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบค่าสินค้าและค่าจัดส่งสินค้า
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อ หากความผิดพลาดนั้นเกิดมาจากความผิดพลาดในการพิมพ์หรือความผิดพลาดที่มิได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า อันเป็นผลมาจากสินค้าในเว็บไซต์ที่มีการลงรายการไว้ไม่ถูกต้อง(ไม่ว่าจะเป็นการลงราคาผิด หรือลงรายละเอียดที่ผิด เป็นต้น) ในกรณีที่รายการสั่งซื้อนั้นเกิดการยกเลิกขึ้น และบริษัทฯได้รับการชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อนั้นเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯจะทำการคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวนราคาสินค้า(และค่าจัดส่ง หากมี) ภายในระยะเวลา 3 วันทำการ โดยทางบริษัทฯจะทำการติดต่อท่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล์ที่ท่านระบุไว้
การจัดส่ง
 • บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าภายในราชอาณาจักรไทยตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ในส่วนของ “ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า” ด้วยบริการดังต่อไปนี้

  • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
  • บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัทจัดส่งเองและอื่นๆ
หมายเหตุ
 1. สำหรับคำสั่งซื้อที่บริษัทฯ ได้รับหลักฐานการยืนยันการชำระเงินจากท่านภายในรอบเวลา 15:00 น. ของวันทำการ (วันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) บริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าภายในเวลา 11:00 น. ของวันทำการถัดไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งหมายเลขพัสดุ (tracking number) ทางโทรศัพท์หรืออีเมล์ที่ท่านระบุไว้
 2. หากบริษัทฯจัดส่งเองจะใช้ระยะเวลาการขนส่งไม่เกิน 7 วันนับหลังจากวันที่จัดส่ง ขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดส่งสินค้า หากการส่งสินค้ามีความล่าช้าเกินกำหนด บริษัทฯ จะทำการติดตามและขอติดต่อกลับเพื่อแจ้งรายละเอียดให้ทราบเป็นกรณีไป
 3. กรณีท่านต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่ง จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทขนส่ง ซึ่งในกรณีของการข้ามเขตการจัดส่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ซึ่งท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 4. บริการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น สำหรับการจัดส่งสินค้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส) และพื้นที่หมู่เกาะของประเทศไทย ระยะเวลาในการขนส่งจะนานกว่าระยะเวลาที่ระบุไว้
 5. ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลที่ท่านให้ไว้มีความผิดพลาด ท่านต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า